گواتر

نوعی بیماری است که به علت کمبود ید ایجاد می شود

چهارشنبه 1/1/1386 - 17:46
پسندیدم 0
UserName