غربت!
توسط : AMIR_HOSEYN

    غربت چيست؟؟؟؟؟؟

هيچ غروبي مثل غروب 83 نديدم. با دلي خوش رفتن با دلي سوخته برگشتن

چهارشنبه 1/1/1386 - 17:27
پسندیدم 0
UserName