تبريك سال نو و مهندس فرشيدي وزير محترم آموزش و پرورش
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
نوروز وسالگرد هجرت پيامبر اسلام محمدبن عبدالله(ص)
را به همه ايرانيان وفارسي زبانان در ساير كشورهاي عالم
و همه علاقمندان به ايران و ايراني و اسلام و مسلماني تبريك وتهنيت عرض نموده وبراي همه آنها از خداوند متعال
آرزوي سلامت و بهروزي و پيروزي وسعادت در دنيا و عقبي
داريم.و اميدواريم با وحدت كلمه خويش بيش از پيش موفق
باشند.
اجركم عندالله:
وبلاگ معلم
Moallem weblog
                                                                                 .
وزيرآموزش وپرورش مهندس فرشيدي:
ضرورت داردنيازهاي آموزش وپرورش به يكايك نمايندگان
منتقل شودچراكه غفلت ازجايگاه آموزش وپرورش.بيتفاوتي
به تعليم وتربيت رادرپي خواهد داشت.
وزيرآموزش وپرورش گفت:شوروشعور يك ملت به اقتدار و
توانمندي آموزش و پرورش آن بستگي دارد . اما فكر هاي ساده به تجزيه و تحليل هاي مادي روي مي اورندوازآنجاكه
كارمعلم باقالب و انديشه انسانهاست. ارزش آن براي دارند
گان ديدگاه مادي ملموس نيست.
فرشيدي با بيان اينكه : كار آموزش و پرورش عمران دل و
انديشه است گفت:
سوخت هاي فسيلي فاني است و روزي تمام ميشود اما
اين انديشه است كه هميشه باقي مانده است.
برگرفته از:گاهنامه نگاه وزارت آموزش وپرورش
                                                                                  .
وبلاگ معلم.ضمن تبريك سال نو به مهندس فرشيدي وتشكر از زحمات ايشان از وزير محترم آموزش وپرورش تقاضا مينمايدكه:
به فرموده ريئس جمهورمحبوب دكتراحمدي نژاد در اوائل
مسئوليت درشبكه خبر بذل توجه فرمايند"يك معلم بازنشته
درآموزش وپرورش280000تومان دريافتي دارد درحالي كه
فردي با همين مدرك در وزارت علوم1280000تومان دريافت
ميدارد"
نظر رئيس جمهورمحبوب ماهماهنگ سازي اينهابودپس شماهم همين مسير"هماهنگ سازي وزارتخانه هاي آموزشي"علوم وآموزش وپرورش را تعقيب نمائيد.
انشاءالله خداوند نصرت به شما و رياست جمهوري عطاكند.
اما در تائيد فرمايشات شماوحضرت آيت الله العظمي جوادي كه فرمودند:آموزش وپرورش عنصر محوري نظام است.
سروران عاليقدر براي يك كارخانه چه كارها ميكنيم تا به
نتيجه ميرسد.براي انرژي صلح آميز35سال سرمايه گذاري
ميكنيم تا به اينجا ميرسيم.
آيا اين محورنظام ارزش آنرا ندارد تابراي آن سرمايه گذاري
جانانه كنيم. تا نتيجه آنرا 35سال بعد ببينيم.
همه انحرافات جامعه امروزما ريشه دربيتفاوتي دارد كه در
آموزش وپرورش ايجاد شده است.
بيتفاوتي ما در20سال گذشته نسبت به آموزش و پرورش
امروز ثمرداده است وسبب بيتفاوتي نسل امروزشده است
بسياري از افراد در ديگرجاهها شايد سالي يكبارهم برديگر
اقشار مخصوصا دانش آموزان الگو نمي شوند.
امااين معلم الگوي هرروز حوانان ودانش آموزان است.
پس اگر به نان شبش محتاج باشد.جوان ميفهمد وبه درس
وتحصيل كم توجه شده وبدنبال كارهاي كاذب ميرود.
(مسئله اي كه امروزعيان است پس چه حاجت..............).
جلوي ضرر هروقت گرفته شود منفعت است پس بايد جدي
بود وببينيد وزير وقت علوم چه كردند كه موفق شدندشما
هم راه ايشان را به ياري رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه
دهيد.
درمقايسه دبيرستانهاي امروزما ودانشگاههاخود شماتوجه
داريد كه جوان دبيرستاني امروزنگهداري و ساختنش خيلي
سختراست.چراكه دردانشكاه راه خودرا يافته وازهمه طرف
دست استاد نسبت به اوبازاست ودرنتيجه تعامل آسانتربجا
ميايد ولي در دبيرستانهاي ما يك دبير رياضي يا فيزيك و.....
چه بايد بكشد تاآموزش صورت گيرد.شماخود در دبيرستانها
تدريس كرده ايد پس آنچه گفته ميشود را به عينه ديده ايدو
ميتوانيدهم ازنظر وجداني درك نمائيدو هم شاهدمادر پيش
ديگران و هيئت دولت و رئيس جمهور محبوبمان باشد.
ان تنصرالله ينصركم و يثبت اقدامكم
وبلاگ معلم
Moallem weblog
اجركم عندالله
God prize you
 

چهارشنبه 1/1/1386 - 17:6
پسندیدم 0
UserName