جادوی عدد 9
توسط : hamid_66
 

 

با سلام وتبريک سال نو اميدوارم سالی سرشار از

               موفقيت پيش رو داشته باشيد

عدد 9 سحرآمیزترین و تغییرپذیرترین اعداد است ؟!!

هرگاه عدد 9 در هریک از اعداد 1 تا 9 ضرب شود ، مجموع ارقام

حاصل ضرب برابر 9 خواهد بود . به این ترتیب :

                                                                

     9  =  0+9             à                      9  = 1×9   

     9  =  8+1                 à                   18  = 2×9    

     9  =  7+2                 à                   27  = 3×9

     9  =  6+3                 à                   36  = 4×9

     9  =  5+4                 à                   45  = 5×9

     9  =  4+5                 à                   54  = 6×9

     9  =  3+6                 à                   63  = 7×9

     9  =  2+7                 à                   72  = 8×9

     9  =  1+8                 à                   81  = 9×9

___________________________________________

 

ترفندی دیگر : عدد دلخواهی در نظر بگیرید و مجموع ارقام آن را

از خودش کم کنید که مجموع ارقام عدد بدست آمده همیشه عددی

خواهد بود که مجموع ارقام خود ارقام خود آن عدد هم برابر 9 خواه

بود .

 

       22    =     5+1+2+3+4+7       à       743215

                                     743193   =   22  – 743215                             

                  9    =  7+2    à       27  =   3+9+1+3+4+7            à

 

________________________________________

 

و اما ترفند آخر : عددی سه رمقی را انتخاب کنید طوری که هیچ یک

از رقم های آن تکرار  نشود و صدگان آن از یکانش کوچکتر باشد.

 سپس عدد ر ا از طرف یکان به صدگان منهای اعدد اصلی کنید

مانند مثال . جواب این تفریق را فقط با دانستن عدد سمت راست

می شود حدس زد . چون عدد وسط عدد 9 می شود و عدد سمت

چپ همیشه از تفریق 9 بر عدد سمت راست بدست می آید اگر

به مثال توجه کنید بخوبی متوجه می شوید .

 

                                           674                     

                                  476 -    

                                                   _____

                                           198

 

H .A .S .C               

          

 

چهارشنبه 1/1/1386 - 16:11
پسندیدم 0
UserName