آیا چشم حیوانات در شب برق میزند
توسط : hamid_66
 

با سلام وتبريک سال نو اميدوارم سالی سرشار از

               موفقيت پيش رو داشته باشيد

همه مادیدایم که چشمهای برخی ازحیوانهادرتاریکی

برق میزند.این درخشش وبرق زدن چیزی جربازتاب نورخار ج

نیست خواه نورماشین یاچرغ قوه یاهرنوردیگری چشم بیشتر

حیوانات لایه ای ازماده یلوری قابل انعکاس نور داردکه به

حیوان می کند درتاریکی دیدداشته باشد.درانسان این لایه

در انسان این لایه نیست و قدرت دید او درشب از حیوانها

بسیار کمتر است .

رنگ نورمنعکس شد. چشم حیوانات متفاوت است و این تفاوت

به اختلاف تعداد مویرگها بر می گردد به نحوی که با زیاد بودن

مویرگها از چشم حیوان نور قرمز منعکس می شود و با کم بودن

مویرگها نور تقریبا سفید می شود .

 

H .A .S .C                    

 

 

چهارشنبه 1/1/1386 - 16:6
پسندیدم 0
UserName