... و معني سه نقطه...
توسط : ياس كوچك

اي عشق...

بي تو ميشه زنده بود... زندگي نميشه كرد...

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:54
پسندیدم 0
UserName