عيده ديگه... بابانوئل و ...
توسط : ياس كوچك

بابانوئل بهم گفت: بين گل و گلدون يكي رو انتخاب كن...

منم گلدون رو انتخاب كردم تا تو رو توش بزارم...

آخه تو بهترين كود دامي دنيايي...

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:50
پسندیدم 0
UserName