بلاخره دقت كردم...
توسط : ياس كوچك

دقت كردي همه چيزاي خوب خانومن:

خورشيد خانوم... مهتاب خانوم... پروانه خانوم...

و همه چيزاي بد آقا:

آقا دزده... آقا گرگه... آقا سگه...

چهارشنبه 1/1/1386 - 14:35
پسندیدم 0
UserName