میزان لازم برای استراحت

هر دو ساعت کار پانزده دقیقه استراحت کامل لازم است

چهارشنبه 1/1/1386 - 12:27
پسندیدم 0
UserName