غذای جهنم

 

اگر غذای جهنم ذره ای در دنیا بود تمام اهل دنیا از بوی تعفن جان میدادند

چهارشنبه 1/1/1386 - 10:44
پسندیدم 0
UserName