بهشت از چی آفریده شده است

 

خشتی از طلاو خشتی ار نقره و خاک آن از زعفران و سنگهای آن از یاقوت است

چهارشنبه 1/1/1386 - 10:43
پسندیدم 0
UserName