آثار روزه چیست؟

آثار روزه چیست؟

روزه موجب پیدا شدن حکمت و دانش برای روزه دار می شود

چهارشنبه 1/1/1386 - 10:41
پسندیدم 0
UserName