کلید های میانبر جهت خاموشی موقت

کلید های میانبر باز کردن مای کامپیوتر

windows key +e

چهارشنبه 1/1/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName