کلید های میانبر جهت خاموشی موقت

کلید های میانبر جهت خاموشی موقت

windows key +u+s

چهارشنبه 1/1/1386 - 10:23
پسندیدم 0
UserName