کلید های میانبر جهت راه اندازی مجدد ویندوز

کلید های میانبر جهت راه اندازی مجدد ویندوز

windows key +u+r

چهارشنبه 1/1/1386 - 10:23
پسندیدم 0
UserName