کلید میانبر جهت خاموش کردن ویندوز

کلید میانبر جهت خاموش کردن ویندوز

windows key +u+u

چهارشنبه 1/1/1386 - 10:22
پسندیدم 0
UserName