غذای اهل جهنم چیست؟

اهل جهنم هیچ غذایی ندارند مگر غیر از غسلین

چهارشنبه 1/1/1386 - 9:1
پسندیدم 0
UserName