شعر عشقولانه
توسط : motaharehs

شمع بس که در بيماري هجر تو گريانم چو شمع همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع کي شدي روشن به گيتي راز پنهانم چو شمع اين دل زار نزار اشک بارانم چو شمع ور نه از دردت جهاني را بسوزانم چو شمع با کمال عشق تو در عين نقصانم چو شمع تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع تا منور گردد از ديدارت ايوانم چو شمع آتش دل کي به آب ديده بنشانم چو شمع

 

 

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:57
پسندیدم 0
UserName