پدر و مادر
توسط : motaharehs

                        

پدر و مادر

 

 

 

 

هزار سيلي مادر را در ازاي يك بوسه از مادر خريدارم.

مثل ارمني

پدر و مادر هر قدر كه پير باشند و جودشان به از عدم .

مثل ايتاليايي

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName