آزادي
توسط : motaharehs

                      

آزادي

آزادي فقط در عالم خيال وجود دارد.

شيللر

آنكه ترك شهوات كرد آزاد  شد .

حضرت امير (‌ع )

آزادي زياد و بي بندوباري ،‌زن خوب را هم فاسد مي كند.                                       

مثل روسي                   

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:50
پسندیدم 0
UserName