دروغ
توسط : motaharehs

                   

دروغ

بزرگترين مايه گناهان ،‌زبان دروغگوست.

راستي آرامش است و دروغ اضطراب.

حضرت محمد (‌ص )‌

چيزي كه دانش را ببارايد ،‌راستي است.

ابوعلي سينا                

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:49
پسندیدم 0
UserName