شادي
توسط : motaharehs

                                

شادي

با ديگران بخند نه بر ديگران.

ديل كارنگي

خنده فكر را قوي و بدن را توانا مي سازد.

رول سيمون

دلتنگ مباش ،‌زيرا دلتنگي ، تو را از دنيا و آخرت باز مي دارد.

حضرت محمد (‌ص‌)‌

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:49
پسندیدم 0
UserName