وقت . فرصت
توسط : motaharehs

          

وقت . فرصت

اتلاف وقت گرانبها ترين خرجهاست.

بالزاك

به غير از وقت هر چيز ديگر قابل خريداري است.

مثل سوئيسي                                              

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:48
پسندیدم 0
UserName