فروتني
توسط : motaharehs
     

فروتني

آفت زيبايي ، خودپسندي و كبر است .

حضرت محمد (ص )

در مقابل فروتنان تواضع و در مقابل متكبران تكبر كنيد.

حضرت محمد (ص )

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:45
پسندیدم 0
UserName