عشق
توسط : motaharehs
   

عشق

با عشق زمان فراموش مي شود و با زمان هم عشق فراموش مي شود.

اخوان صفا

نهالي شاداب تر از عشق در دل نمي رويد.

مترلينگ

عشق بزرگ در پي تنفّر بزرگ بوجود مي آيد.

مثل گرجستاني

پيوند عشق حقيقي حتي به مرگ گسيخته نمي شود چه برسد به دوري .

ولتر

 

 

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:44
پسندیدم 0
UserName