پيمان. وفا
توسط : motaharehs
 

پيمان. وفا

كسانيكه دير قول مي دهند خوش قولترين مردمان دنيا هستند.

ژان ژاك روسو

آيا خودت با وفا هستي كه انتظار وفا داري ؟
مثل آفريقايي

چهارشنبه 1/1/1386 - 8:43
پسندیدم 0
UserName