...
توسط : ياس كوچك

اگر تمام شب را براي از دست دادن خورشيد گريه كني، لذت ديدن ستاره ها را از دست خواهي داد...

                                                                  شكسپير

چهارشنبه 1/1/1386 - 0:54
پسندیدم 0
UserName