از طرف آسمان سلام چقدر بي معرفتيد بابا يه نظر هم نداديد ؟؟؟؟؟؟؟/ در خواب ناز بودم شبي
توسط : مهدی فرخ
از طرف آسمان
سلام چقدر بي معرفتيد بابا يه نظر هم نداديد ؟؟؟؟؟؟؟/
در خواب ناز بودم شبي
ديدم كسي در ميزند
در را گشودم روي او
ديدم غم است در مي زند
اي دوستان بي وفا
از غم بياموزيد وف
غم با همه بيگانگي
هر شب به من سر مي زند
چهارشنبه 8/9/1385 - 2:3
پسندیدم 0
UserName