از طرف آسمان نرم گشتن بندهاي آهن يكي از محبان امام رضا (ع) را بعد از شهادت وي حبس نمودند و زنجي
توسط : مهدی فرخ
از طرف آسمان نرم گشتن بندهاي آهن يكي از محبان امام رضا (ع) را بعد از شهادت وي حبس نمودند و زنجير گران در گردن و پايش نهادند و او را در خانه اي كه حبس نموده بودند آتش زدند چون هميشه در وصف امام مي گفت و او را مدح ميكرد. بعد از آتش زدن خانه چون آن فقير بيگناه با خبر شد مناجات نمود كه يا رب به حق آن امامي كه از انگور زهرآلود به باغ شهادت سفر كرد ، و به حق رضاي آن رضا كه به تقدير تو موافق گشته و به داغ دوري فرزندان و مفارقت جان راضي شد ، مر از اين بند گران خلاص كن ، و آتش سوزان را به محبت اولاد خليل خود بر من گلستان كن ، همان دم به كرم مجيب دعاي مضطرين بندهاي آهن مانند موم نرم گشت ، و از آن آتش بلا ، به خاك جسم آب محبت زده ، چون باد از آن مهلكه خلاص شد كه كوچكترين آسيبي نديد.
شنبه 4/9/1385 - 1:3
پسندیدم 0
UserName