از طرف آسمان سلام با توجه به توصيه دوست خوبم ali_110   من مهدي فرخ هستم يك شعر تقري
توسط : مهدی فرخ
از طرف آسمان سلام با توجه به توصيه دوست خوبم ali_110   من مهدي فرخ هستم يك شعر تقريبا قشنگ براتون آماده كردم كه نمي دونم مال كيه ولي نظر يادتون نره ---------------------------------  معجزه ------------------------------------- پرسيدم اين همه حرف از معجزه ، معجزه كو معجزه ؟ ندا رسيد از  آسمان          يافت كن در اين جهان         چيزي به غير از معجزه اعضاي همه وجودت مگر معجزه نيست ؟ روح و جسم و تار و پودت مگر معجزه نيست ؟ پيدايش آفرينش مگر معجزه نيست ؟ دنيا و آسمون و زمينش مگر معجزه نيست ؟ بيدار شو بيدار شو اي مانده در خواب هشيار شو هشيار شو اي گوهر ناب يا رب زسر لطف و كرامت نظرم كن من شاخه بي برگ و برم بارورم كن يارب بنشان بر دل من نور حقيقت وز ظلمت جهلم برهان سحرم كن دانم كه تو سلطان جهاني خدايا هر لحظه كه غافل شوم از تو خبرم كن ------------------  هر لحظه كه غافل شوم از تو خبرم كن   ------------------ تقديم به همه بچه ها ي گل تبيان
چهارشنبه 1/9/1385 - 1:4
پسندیدم 0
UserName