اين آقاي دكتر مدير تبيان هستند كه ظاهرا سرشان خيلي شلوغ است و حوصله جواب دادن به سوالات ما رو ندارند
توسط : مهدی فرخ
اين آقاي دكتر مدير تبيان هستند كه ظاهرا سرشان خيلي شلوغ است و حوصله جواب دادن به سوالات ما رو ندارند
در مورد اون نام مستعار هم ما درخواست داديم انشاالله اگر خدا بخواهد ، به محض بيدارشدن مسئولين تبيان ، يكي را به ما اختصاص خواهند داد
انشاالله
يکشنبه 21/8/1385 - 0:11
پسندیدم 0
UserName