بعد از سرماخوردگي شديد مسواك خود را عوض كنيد مسواك محلي مناسب براي تجمع باكتري هاست. اگر م
توسط : MCLAREN
بعد از سرماخوردگي شديد مسواك خود را عوض كنيد
مسواك محلي مناسب براي تجمع باكتري هاست. اگر مي خواهيد بهداشت دهان و دندان را رعايت كنيد و جلوي بروز بيماري هاي دهان و دندانتان را بگيريد، حداقل بايد بعد از 3 ماه مسواكتان را عوض كنيد. يكي از دندان پزشكان متخصص توصيه مي كند بعد از سرماخوردگي شديد (بيماري هاي سخت و گلو درد شديد و چركي) از مسواك جديد استفاده كنيد. هميشه به اين نكته توجه كنيد كه برس هاي مسواك، صاف و قايم باشد. بعد از مدت زمان طولاني مسواك خميده مي شود، بنابراين زمان آن است كه مسواك خود را عوض كنيد. خميدگي برس مسواك نشان ميدهد كه شما با فشار خيلي زيادي دندان هايتان را مسواك مي زنيد. اين عمل باعث ساييدگي لثه ها نيز مي شود. حتما نزد پزشك متخصص رفته و طرز صحيح مسواك زدن را ياد بگيريد.
M C L A R E N S U P E R S P O R T
شنبه 17/4/1385 - 2:44
پسندیدم 0
UserName