نكات لازم براي تهيه انواع آش: 1- اولين نكته قابل ذكر، خوب جا افتادن آش مي باشد و حبوبا
توسط : MCLAREN
نكات لازم براي تهيه انواع آش:
1- اولين نكته قابل ذكر، خوب جا افتادن آش مي باشد و حبوبات آش هم بايد كاملاً پخته باشد.
2- براي خوب پخته شدن و خوش رنگ بودن آش، حبوبات را يك روز قبل از پختن خيس كنيد.
3- سبزي هاي ديرپز را 15 دقيقه قبل از سبزي هاي زودپز به آش اضافه كنيد.
4- سعي كنيد پس از اضافه كردن برنج، آش را مرتب هم بزنيد تا آش ته نگيرد و شعله كاملاً ملايم باشد.
5- سبزي آش را بعد از پخته شدن برنج اضافه كنيد.
M C L A R E N S U P E R S P O R T
چهارشنبه 14/4/1385 - 3:5
پسندیدم 0
UserName