حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: ياري كننده بر طاعت خدا ، بهترين ياران است
توسط : MCLAREN
حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: ياري كننده بر طاعت خدا ، بهترين ياران است
دوشنبه 12/4/1385 - 1:28
پسندیدم 0
UserName