« فوتبال عاملي براي ابراز ا‌حساسات » تحقيقات انجمن بهداشت روان انگلستان حاكي است، دو سوم
توسط : MCLAREN
« فوتبال عاملي براي ابراز ا‌حساسات »
تحقيقات انجمن بهداشت روان انگلستان حاكي است، دو سوم مردان هنگام ديدن مسابقات فوتبال احساسات خود را بروز مي‌دهند.
به نقل از بي بي سي، اين محققان با بررسي 500 مرد هنگام ديدن مسابقات جام جهاني دريافتند، 76 درصد آنها از ابراز احساسات و نشان دادن هيجانات خود دركنار دوستان و آشنايان خود خجالت نمي كشند.
اما اگرچه ممكن است مردان با باخت تيم مورد علاقه‌شان بسيار غمگين و ناراحت مي‌شوند، اما 75 درصد آنها اظهار مي‌كنند در صورت باخت تيم گريه نمي‌كنند.
فوتبال به مردان كمك مي‌كند كه راحت تر درمورد احساسات خود صحبت كنند زيرا آنها نسبت به زنان كمتر تفكرات و موضوعات دروني خود را به زبان مي آورند و در حالي كه بسيار مهم است تا آنها بتوانند به راحتي در مورد عواطف و درونشان صحبت كنند.
(( به اميد قهرماني پرسپوليس در جام حذفي ))
گروه طرفداران قرمزته اسيدي
M C L A R E N S U P E R S P O R T
يکشنبه 11/4/1385 - 0:43
پسندیدم 0
UserName