شوهر نمونه تعدادي مرد در رخت كن يك باشگاه گلف بودند . موبايل يكي ا
توسط : MCLAREN
شوهر نمونه
تعدادي مرد در رخت كن يك باشگاه گلف بودند .
موبايل يكي از آنها زنگ مي زند.
مردي گوشي را بر مي دارد و روي اسپيكر مي گذارد و شروع به صحبت مي كند .
همه ساكت مي شوند و به گفتگوي او با طرف مقابل گوش مي دهند .
مرد: بله بفرماييد ؛
زن: سلام عزيزم، منم، باشگاه هستي؟
مرد: سلام بله باشگاه هستم .
زن: من الان توي فروشگاهم، يك كت چرمي خيلي شيك ديدم فقط هزار دلاره ميشه بخرم؟
مرد: آره، اگه خيلي خوشت اومده بخر .
زن: مي دوني، از كنار نمايشگاه ماشين هم كه رد مي شدم، ديدم اون مرسدس بنزي كه خيلي دوستش داشتم رو واسه فروش آوردن؛ خيلي دلم مي خواد يكي از اون ها رو داشته باشم !
مرد:چنده؟
زن:شصت هزار دلار !
مرد: باشه اما با اين قيمتي كه داره بايد مطمئن بشي كه همه چيزش رو به راهه !
زن: آخ مرسي؛ يه چيز ديگه هم مونده اون خونه اي كه پارسال ازش خوشم ميومد رو هم واسه فروش گذاشتن 950000 دلاره .
مرد: خوب برو بگو 900000 تا، اگه ميتوني بخرش .
زن: باشه، بعدا مي بينمت، خيلي دوست دارم.
مرد: خداحافظ .
مرد گوشي را قطع مي كند. مرد هاي ديگر با تعجب مات و مبهوت به او خيره مي شوند .
بعد مرد مي پرسد: اين گوشي مال كيه؟؟؟
M C L A R E N S U P E R S P O R T
يکشنبه 11/4/1385 - 0:41
پسندیدم 0
UserName