از دورترين نقطه ترديد از بلند ترين نقطه كوه و سبزترين برگ و از ه
توسط : MCLAREN
از دورترين نقطه ترديد
از بلند ترين نقطه كوه
و سبزترين برگ
و از هر چيز ديگر بلندتر
صدايت ميزنم و ميگويم
دوستت دارم
اي تنها بي همتا
يکشنبه 11/4/1385 - 0:38
پسندیدم 0
UserName