آيا مي دانستي كه منظومه شمسي مركز راه كهكشان راه شيري را در هر 225 ميليون سال يكبار دور مي زند؟ اين
توسط : MCLAREN
آيا مي دانستي كه منظومه شمسي مركز راه كهكشان راه شيري را در هر 225 ميليون سال يكبار دور مي زند؟ اين مدت را اختر شناسان سال كيهاني مي گويند.
آيا مي دانستي تعداد چشمان عقرب ها به 12 عدد مي رسد؟
آيا مي دانستي كه پستانداران بغير از انسان و ميمون، رنگ ها را بدرستي تشخيص نمي دهند؟
آيا مي دانستي كه اثر سيب در بيدار نگهداشتن افراد در شب بيشتر از قهوه و كافئين است؟
آيا مي دانستي كه چگالي زمين از سيارات ديگر منظومه شمسي بيشتر است؟
آيا مي دانستي اولين تماس تلفني ايران سال 1285 خورشيدي در تهران برقرار شد؟
آيا مي دانستي كه هر فرد هنگام غذا خوردن بطور متوسط 295 بار عمل بلعيدن را انجام مي دهد؟
آيا مي دانستي كه فاصله سطح كره زمين تا مركز آن حدود 6370 كيلومتر است؟
آيا مي دانستي كه خواب كمتر از 6 ساعت و بيشتر از 8 ساعت، خطر ابتلا به ديابت را افزايش مي دهد؟
آيا مي دانستي كه نوعي كوسه داراي 3500 دندان مي باشد كه از هيچ يك از آنها استفاده نمي كند؟
آيا مي دانستي كه بدن انسان براي حفظ تعادل خود در حال ايستادن از سيصد عضله استفاده مي كند؟
آيا مي دانستي كه يك موش كور قادر به حفر تونلي به طول 9 كيلومتر تنها در يك شب مي باشد؟
M C L A R E N S U P E R S P O R T
شنبه 10/4/1385 - 0:5
پسندیدم 0
UserName