نكات خانه داري براي جدا كردن آدامس از روي فرش يا پارچه تكه اي يخ درون يك كيسه فريزر بگذاري
توسط : MCLAREN
نكات خانه داري
براي جدا كردن آدامس از روي فرش يا پارچه تكه اي يخ درون يك كيسه فريزر بگذارين و بعد كيسه يخ را به مدت 3 دقيقه روي آدامس بگذاريد سپس چند قطره آبليمو روي آدامس بريزيد و با پارچه اي پاك كنيد اين كار را چند بار تكرار كنيد تا آدامس به طور كامل پاك شود.
از بين بردن بوي بد ماهي
براي از بين بردن بوي بد ماهي يا هر بوي نامطبوع ديگر كافي است به مدت چند ساعت يك كاسه سركه سفيد در آن محل قرار دهيد.
تميز كردن آيينه
براي تميز كردن آيينه ها از اسپري خوشبو كننده استفاده كنيد زيرا هم خوشبوست و هم موثر و هم آيينه را برق مي اندازد.
M C L A R E N S U P E R S P O R T
شنبه 10/4/1385 - 0:1
پسندیدم 0
UserName