مظلوم ترين فرد عالم مرحوم حجة الاسلام آقاي حاج سيد اسماعيل شرفي مي گويد: به عتبات مقدسه مش
توسط : MCLAREN
مظلوم ترين فرد عالم
مرحوم حجة الاسلام آقاي حاج سيد اسماعيل شرفي مي گويد: به عتبات مقدسه مشرف شده بودم و در حرم مطهر حضرت سيدالشهداء (ع) مشغول زيارت بودم. چون دعاي زائرين در قسمت بالاسر حرم مطهر امام حسين (ع) مستجاب است در آنجا از خداوند خواستم مرا به محضر مولايم حضرت مهدي (عج) مشرف گرداند و ديدگانم را به جمال بي مثال آن بزرگوار روش نمايد.
مشغول زيارت بودم كه ناگهان خورشيد جهانتاب جمالش ظاهر شد. گر چه در آن هنگام حضرتش را نشناختم ولي شديداً مجذوب آن بزرگوار شدم. پس از سلام از ايشان سؤال كردم شما كيستيد؟
آقا فرمودند:« من مظلوم ترين فرد عالم هستم».
من متوجه نشدم و با خود گفتم: شايد ايشان از علماء بزرگ نجف هستند و چون مردم به ايشان گرايش پيدا نكرده اند خود را مظلوم ترين فرد عالم مي دانند ... در اين هنگام ناگهان متوجه شدم كه كسي در كنارم نيست. اينجا بود كه فهميدم مظلومترين فرد عالم كسي جز امام زمان (عج) نيست و من نعمت حضور آن بزرگوار را زود از دست دادم.
شيفتگان، جلد 3، صفحه 160
M C L A R E N s u p e r S P O R T
پنج شنبه 8/4/1385 - 0:36
پسندیدم 0
UserName