سلام امروز 16/3/82 بامداد جمعه است و يك روز ديگر مانند روزهاي گذشته گذشت. فردا امتحان رياضي دارم
توسط :
سلام امروز 16/3/82 بامداد جمعه است و يك روز ديگر مانند روزهاي گذشته گذشت.
فردا امتحان رياضي دارم هيچي بلد نيستم. فعلا كار خاصي ندارم
تا موقع ديگر خداحافظ
جمعه 16/3/1382 - 0:45
پسندیدم 0
UserName