وقتي آدم تنها مي‌شه مثل باد مي‌مونه بي‌هدفه هي از اين سو به آن سو از
توسط : MCLAREN
وقتي آدم تنها مي‌شه مثل باد مي‌مونه
بي‌هدفه هي از اين سو به آن سو
از اين خونه به آن خونه
از اين كو به آن كو
منم مثل بادم
پر فريادم
خنده ‌هام گم شده
گريه ‌هام خشكيده
سه شنبه 19/2/1385 - 0:1
پسندیدم 0
UserName