خيلي دلم تنگه ولي نبودنت حقيقته آخه آرزوي دل داشتن يك دقيقته از ماه مي پ
توسط : MCLAREN
خيلي دلم تنگه ولي نبودنت حقيقته آخه آرزوي دل داشتن يك دقيقته از ماه مي پرسم عاشقي يه قفسه يا نفسه انگار كه اين چشماي خيس هر چي ديده ديگه بسه وقتي كه گريه مي كنم سرم رو شونه ي شبه ستاره ها رو ميشمرم نگام توخونه ي شبه مي خوام كه باد از تو بگه كه از همه دنيا سري بياي و مثل آرزو بموني از پيشم نري تو رو بهونه مي كنم ترانه هام جون بگيره رگاي خشك زندگيم با عشق تو خون بگيره خيلي دلم تنگه ولي نبودنت حقيقته آخه آرزوي دل داشتن يك دقيقته
دوشنبه 18/2/1385 - 1:7
پسندیدم 0
UserName