آيا مي دانيد؟ مي دانيد چرا ناپلئون هميشه از كمر بند قرمز استفاده مي كرده و اين كه حكمت كمربن
توسط : MCLAREN
آيا مي دانيد؟ مي دانيد چرا ناپلئون هميشه از كمر بند قرمز استفاده مي كرده و اين كه حكمت كمربند ناپلئون چيست ، اين سوال براي خيلي ها پيش آمده و جواب آن فقط يك جمله است : از كمربند قرمز استفاده مي كرده تا از افتادن شلوارش جلوگيري كند چرا روي آدرس اينترنت به جاي يك دبليو، سه تا دبليو مي‌گذارند؟ چون كار از محكم كاري عيب نمي‌كنه آخرين دنداني كه در دهان ديده مي‌شود چه نام دارد؟ دندان مصنوعي چطور مي‌شود چهارنفر زير يك چتر ب‌ايستند و خيس نشوند؟ وقتي هوا آفتابي باشد اين كار را انجام دهند اگر سر پرگار گيج برود چه مي‌كشد؟ بيضي چرا لك‌لك موقع خواب يك پايش را بالا مي‌گيرد؟ چون اگر هر دو را بگيرد، مي‌افتد چرا دود از دودكش بالا مي‌رود؟ چون ظاهرا چاره ديگري ندارد اختراعي كه براي جبران اشتباهات بشر درست شده چيست؟ طلاق چه طوري زير دريايي بعضي ها رو غرق مي ‌كنن؟ يه غواص مي ره در مي ‌زنه خط وسط قرص براي چيه؟ براي اينكه اگه با آب نرفت پايين با پيچ گوشتي بره اگه يه نقطه آبي روي ديوار ديديد كه حركت مي‌كند چيست؟ مورچه‌اي است كه شلوارلي پوشيده بعضي ها را چگونه براي هميشه مي‌شود سر كار گذاشت؟ در دو روي يك كاغذ مي‌نويسم: لطفاً بچرخانيد چرا بعضي ها هميشه 18 تايي به سينما مي‌روند؟ براي اينكه براي زير 18 ممنوع بوده چرا بعضي ها با دو دستشان دست مي‌دهند؟ چون فرق دست راست و چپشونو بلد نيستند چرا فيل از «سوراخ سوزن» رد نمي‌شه؟ براي اينكه ته دمش «گره» داره
يکشنبه 17/2/1385 - 0:5
پسندیدم 0
UserName