يه روز يه دختر زشت از يه شاعر مي پرسه من و خورشيد چه شباهتي داريم؟ ميگه به هيچ كدوم نميش
توسط : MCLAREN
يه روز يه دختر زشت از يه شاعر مي پرسه من و خورشيد چه شباهتي داريم؟
ميگه به هيچ كدوم نميشه مستقيم نگاه كرد !!!
 
شنبه 16/2/1385 - 0:0
پسندیدم 0
UserName