شعر
توسط : erkmid

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که هرچه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز پولاد

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد 

شنبه 30/7/1384 - 16:43
پسندیدم 0
UserName