بشتابيد!!!!!!!!! بشتابيد!!!!!!!!!! با سلام پيشنهاد زير از طرف سبا كوچولو هستش كه من دارم بسطش م
توسط : MCLARENبشتابيد!!!!!!!!! بشتابيد!!!!!!!!!!
با سلام پيشنهاد زير از طرف سبا كوچولو هستش كه من دارم بسطش ميدم
از تمامي كساني كه دوس دارن كه در گرد همايي خودموني بچه هايه تبيان( يه قرار ساده و دوست داشتني) شركت كنن اعلام آمادگي كنن
محل گردهمايي(قرار ) نمايشگاه بين المللي تهران
هر كي دوس داشت بياد بگه ساعت و روز قرار بعد از هماهنگي هايه صورت گرفته اعلام ميشه
هر كي دوس داشت بياد ساعت و روز پيشنهاديش رو هم بگه كه بعدا سوء تفاوت(هههههه تفاهم) پيش نياد
منتظر اومدنتون هستيم
قربونه همگيتون مهدي زيگيل
MCLAREN@roshd.ir پله ارتباطي من با شما


M C L A R E N R I N G S P O R T 2 0 0 6
سه شنبه 26/7/1384 - 11:58
پسندیدم 0
UserName