توجه **** *** **** **** **** *** **** *** *** **** **** توجه يه سوال از همه
توسط : MCLAREN
توجه **** *** **** **** **** *** **** *** *** **** **** توجهيه سوال از همه
كسي اينجا هست كه دانشجويه دانشگاه ازاد واحد تهران شرق(قيام دشت) باشه؟
اگه هست لطف كنه اعلام كنه ممنون ميشم
راستي براي اينكه بقيه دوستان هم از اين مطلب بي نصيب نمونن اين عكس رو هم تقديم ميكنم به شما
***********************************************************************


از دوستايه گلم كه نظر ميدن خواهش ميكنم يه نشوني از خودشون بزارن(التماس ميكنم بگيد و منو تو خماري نزاريد)
چون قراره ازشون تشكر كنم (چه پسر خوفيم)
M C L A R E N R I N G S P O R T 2 0 0 6
يکشنبه 24/7/1384 - 15:13
پسندیدم 0
UserName