نی
توسط : erkmid

نشنو از نی، نی حصیری بی نواست

بشنو از دل، دل حریم کبریاست

نی چو سوزد خاک و خاکستر شود

دل چو سوزد خانه ی دلبر شود 

شنبه 23/7/1384 - 20:58
پسندیدم 0
UserName