بهترين بازي هاي سال 2002 بهترين موسيقي: Mafia بهترين داستان : Freedom Force بهترين صدا: Med
بهترين بازي هاي سال 2002


بهترين موسيقي: Mafia
بهترين داستان : Freedom Force
بهترين صدا: Medal of Honor
بهترين گرافيك: Unreal Tournament 2003
بهترين موتور: Serious Sam2
بهترين ادامه بازي: Hitman2
بهترين بازي اكشن: NOLF2
بهترين بازي رانندگي: Rally Trophy
بهترين بازي استراتژي: War Craft3
بهترين بازي سال2002: War Craft3

سه شنبه 20/3/1382 - 12:37
پسندیدم 0
UserName